Etichete

, ,


imag.1Uniunea Independentă pentru Sighişoara doreşte să vă informeze cu privire la activitatea desfăşurată în ultimul trimestru.
1. În chestiunea invalidării domnului consilier local Cristian Sebastian Hajdu vă informăm că în urma plângerilor adresate atât prefectului judeţului Mureş, cât şi Tribunalului Mureş, secţia contencios administrativ şi fiscal punctul nostru de vedere – anume că invalidarea domnului Hajdu este ilegală – a confirmat deplin.
Drept dovadă stau atât Adresa nr. 10646/SIV/01.10.2013, emisă de către prefectul judeţului Mureş, cât şi hotărârea judecătorească nr. 3569/2013 a Tribunalului Mureş, care constată fără tăgadă ilegalitatea comisă de consilierii USL, UNPR, PP-DD şi UDMR.
2. Seria de ilegalităţi a executivului Primăriei Sighişoara continuă încă de la constituirea noului Consiliu local. Aşa cum v-am informat şi în ultima conferinţă de presă, primarul municipiului şi aparatul tehnic aflat în subordinea sa, refuză cu obstinaţie să respecte legea.
Chiar dacă Legea privind statutul aleşilor locali (Legea nr. 393/2004) prevede expres că orice consilier local poate propune proiecte de hotărâre, aproape orice iniţiativă din partea U. I. p. S. a fost blocată de către executiv şi primar prin neincluderea acesteia pe ordinea de zi a şedinţelor.
Mai mult, chiar dacă Legea privind liberul acces la informaţii cu caracter public (Legea nr. 544/2001) prevede dreptul oricărei persoane, cu atât mai mult a unui consilier local – care este mandatat de cetăţenii oraşului – de a avea acces liber la informaţii de interes public, mare parte dintre solicitările de informare depuse la registratura Primăriei (deci pe cale oficială) fie au fost pur şi simplu ignorate, fie au primit răspuns evaziv, răspunsuri care nu corespund solicitării formulate.
Din acest motiv, dl. consilier Claudiu Pop a formulat acţiuni în contencios administrativ, precum şi plângeri penale împotriva secretarului Primăriei municipiului Sighişoara, a vice-primarului municipiului şi a primarului condamnat.
De asemenea, dl. Pop a formulat o adresă către prefectul judeţului Mureş în care a solicitat remedierea problemelor ivite la nivelul administraţiei locale. Adresa a fost înregistrată 7 noiembrie 2013 şi din păcate nu a fost primit nici un răspuns până în acest moment, chiar dacă termenul legal pentru răspuns este de 10 zile.
3. O nouă problemă apărută pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului local al municipiului Sighişoara din 28 noiembrie a. c. ne-a atras atenţia şi fidel principiilor noastre, U. I. p. S. nu a votat proiectul de hotărâre privind majorarea cu 50% a preţului energiei termice furnizate blocurilor A. N. L.
U. I. p. S. a avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii chiriaşilor din blocurile A. N. L. ocazie cu care au fost prezentate şi alte probleme cu care se confruntă aceste persoane.
Una dinte probleme este refuzul Primăriei de a le vinde locuinţele pe care le ocupă sub motivul pueril, credem noi, că blocurile nu sunt încă intabulate. Conform legislaţiei în vigoare, este cunoscut faptul că obligaţia de intabulare o are proprietarul, deci municipiul Sighişoara şi că, în cadrul Primăriei funcţionează un departament de urbanism care are printre sarcini şi rezolvarea problemelor de acest tip. În urma acestor disfuncţionalităţi Sighişoara este singurul oraş din ţară care nu a vândut nici o locuinţă A. N. L.
4. În municipiul Sighişoara activează de cca. 6 luni echipa de fotbal în sală „Pro Tineret”, înscrisă în campionatul naţional, liga a II-a, echipă finanţată exclusiv din fonduri private.
Conform Legii nr. 69/2000 municipalitatea are obligaţia de a pune la dispoziţia gratuit tuturor cluburilor sportive care fac performanţă una dintre sălile de sport aflate în proprietatea sa.
Chiar dacă s-au făcut mai multe solicitări către executivul Primăriei, răspunsurile au fost constant negative, fapt ce încalcă prevederile exprese ale legii mai sus amintite. Clubul „Pro Tineret” este singurul din Sighişoara căruia nu i se permite să se antreneze şi să îşi desfăşoare etapele din campionat în conformitate cu prevederile legale, adică fără să plătească chirie pentru sala polivalentă.
Credem că motivul principal pentru care clubul „Pro Tineret” este şicanat îl constituie faptul că preşedinte al clubului este chiar dl. consilier Sebastian Hajdu.

Biroul de presă UIpS

Anunțuri